Cat Cast  
Fundació PortAventura Fundació PortAventura
4rt Torneig de Golf Solidari

Política de privacitat

1. Ús i Tractament de dades de caràcter personal

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD), la FUNDACIO PRIVADA PortAventura l'informa que les dades de caràcter personal proporcionades mitjançant l'emplenament dels corresponents formularis de registre electrònic continguts en el Lloc Web, passaran a formar part dels fitxers propietat de l'empresa, sent tractades d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, amb la finalitat de prestar el servei.

En cada un d'aquests formularis la FUNDACIO PRIVADA PortAventura l'informarà sobre la finalitat i ús de les dades recollides, el caràcter obligatori o facultatiu de les seves respostes, així com les conseqüències de la negativa a subministrar-les. Així mateix la FUNDACIO PRIVADA PortAventura s'informarà a l'Usuari dels drets que l'assisteixen en relació amb les dades proporcionades i en general de totes les mencions que la legislació aplicable en matèria de protecció de dades exigeix, les quals seran expressament acceptades per l'Usuari.

L'Usuari garanteix i respon en qualsevol cas de la certesa, veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les dades de caràcter personal subministrades i es compromet a mantenir-los degudament actualitzats.

L'informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, a través de l'adreça de correu electrònic [email protected] o mitjançant comunicació escrita, acompanyada de còpia del seu document nacional d'identitat, adreçada a la FUNDACIO PRIVADA PortAventura , Vila-seca (Tarragona) Av. Alcalde Pere Molas, Km2, 43480.

Preguem comuniqui de forma immediata a la FUNDACIO PRIVADA PortAventura qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal, a fi que la informació continguda en els nostres fitxers, estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors o des actualitzacions.

Així mateix, als efectes del que estableix l'art. 11 LOPD, l'informem i consent expressament la cessió de les seves dades personals a l'empresa Port Aventura Entertainment, SAU, amb domicili a l’Avinguda Alcalde Pere Molas, Km 2, 43480, Vila-seca / Tarragona, on podrà exercir els seus drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició, realitzant aquesta comunicació amb la finalitat de gestionar aquelles activitats que tinguin relació amb la FUNDACIO PRIVADA PortAventura. No obstant si no desitja autoritzar aquesta comunicació de dades personals preguem marqui la casella corresponent.

2. Mesures de Seguretat

La FUNDACIO PRIVADA PortAventura li informen que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i / o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l'acció humana o del mig físic o natural. Tot això, de conformitat amb el que preveu l'article 9 de la LOPD i en el Reial Decret 994/1999, d'11 de juny, pel que s'aprova la Legislació de Mesures de Seguretat dels Arxius Automatitzats que continguin Dades de Caràcter Personal.

Així, la FUNDACIO PRIVADA PortAventura ha establert mesures addicionals amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en les organitzacions, com l'establiment de limitacions a l'ús del correu electrònic a l'hora d'enviar dades o documents de caràcter confidencial. No obstant, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

La FUNDACIO PRIVADA PortAventura contínuament manté la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privacitat de les dades.

3. Política de Privadesa FUNDACIÓ PRIVADA PortAventura

De conformitat amb el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, així com qualsevol llei nacional que resulti d'aplicació, t'informem que les dades personals que ens facilitis a través dels diferents formularis i/o punts de registre d'aquest Lloc web seran tractats per FUNDACIÓ PRIVADA PortAventura, com a responsable del tractament dels mateixos amb les finalitats que en cada cas i per a cada producte o servei s'especifiquin. Així mateix, t'informem que les teves dades personals podran ser cedits tercers quan així s'indiqui i es conservaran durant el termini que s'estipuli en cadascun dels punts de recollida de dades de caràcter personal existents en aquest Lloc web.

T'informem també que tens la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les teves dades, mitjançant comunicació escrita a l'adreça de correu electrònic [email protected], o bé, a la nostra adreça postal: FUNDACIÓ PORTAVENTURA, Av. Alcalde Pere Molas, Km 2; C.P. 43480, Vila-seca (Tarragona)..